autorizatii-agabaritice

Autorizatii speciale de transport

Autorizatii speciale de transport pentru depasirea limitelor maxime admise

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulatie pe drumurile publice din Romania sunt cele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vehiculele care transporta marfuri indivizibile sau care, essaysglobal.com fara incarcatura, depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise, pot circula in baza unei Autorizatii Speciale de Transport (AST), eliberata conform Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiulelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, aprobate prin Ordinul MTI nr. 356/2010.

Pentru a obtine o AST, solicitantul trebuie sa completeze o cerere, al carei model este afisat pe site-ul CNADNR SA, la adresa de internet www.cnadnr.ro/Informatii transporturi rutiere/ Autorizatii/ Autorizatii speciale de transport pentru depasirea limitelor maxime admise.

Cererile pot fi trimise la CNADNR SA prin:

  • fax, la nr. +40 21.318.66.50;
  • prin posta, la adresa bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, cod postal 010873;
  • scanate, prin e-mail, la adresa autorizatii@andnet.ro;
  • in functie de depasirile inregistrate de transportul in cauza, cererile pot fi transmise si la Directiile Regionale de Drumuri si Poduri sau Sectiile de Drumuri Nationale, conform limitelor de competente stabilite pentru acestea prin Normele aprobate prin ordinul MTI nr.356/2010.

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national, in cazul transporturilor cu depasiri, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 a Ordinului DPIIS nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR SA.

In cazul AST eliberate de CNADNR SA, plata contravalorii tarifelor suplimentare se face in conturile:

RO77RNCB0082008094080015 pentru plati in LEI;

RO50RNCB0082008094080016 pentru plati in EURO;

RO23RNCB0082008094080017 pentru plati in USD;

Deschise la BCR sucursala Unirea.

La ridicarea AST, solicitantul va prezenta o copie a ordinului de plata, pe care va scrie olograf textul” Subsemnatul …, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul”

AST trebuie sa se afle la bordul vehiculului, in original, pe toata desfasurarea transportului cu depasiri.

Actele normative mentionate mai sus pot fi accesate pe site-ul CNADNR SA, la adresa de internet www.cnandr.ro/Informatii transporturi rutiere/Acte normative.

Posted in Articole Generale and tagged , , .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *